zakłady online

Zawodnicy ataku

Zawodnicy ataku

Większość zawodników trenujących football amerykański ma bardzo jasno określone pozycje i zadania do wykonania w trakcie meczu. Mają, można by rzec, wąską specjalizację.

Nie jest to dziwne, gdyż każda z pozycji wymaga od zawodnika nacisku na inny rodzaj umiejętności, przez niego posiadanych. Sportowcy, będący w formacji atakującej, w piątkę znajdują się w linii ataku i do ich zadań należy ochrona zawodnika podającego, który gra górą.

Także robienie miejsca dla tych, którzy grają dołem, czyli niosą piłkę, to ich meczowe zadanie. Oczywiście polega to na przepychaniu i rozpychaniu się tak, aby możliwe było przedostanie się przez blokujących zawodników z przeciwnej drużyny.

Poza zawodnikiem nazywanym środkowym, reszta grająca w linii ataku nie dotyka piłki, tylko walczy o teren. Ten rodzaj zawodników najczęściej opatrzony jest numeracją zawodniczą od 50 do 79.

Rozgrywający to zawodnik, do którego zadań należy przyjęcie piłki od środkowego i podanie jej do biegacza, skrzydłowego lub samodzielne pokonywanie z nią dystansu. Numery od 1 do 19 to najczęstsza numeracja zawodników grających na tej pozycji.

20 do 49 to biegacze, otrzymujący piłkę od rozgrywającego, najczęściej dołem niosący ją dalej lub też blokujący w linii ataku, ale także i odbierający podania. Pozostają jeszcze zawodnicy będący skrzydłowymi, którzy będąc ponumerowanymi w zakresie od 80 do 89, pracują w bocznej części boiska, odbierając podania.

Zawodnicy końcowi, ustawieni na skrzydłach całej linii, czasami także pełnią rolę skrzydłowych lub wykonują zadania blokujące.