zakłady online

Sędziowanie w footballu amerykańskim

Sędziowanie w footballu amerykańskim

Zasady gry w sportach zespołowych, zresztą nie tylko w nich, są takie, że wymagana jest odpowiednia liczba sędziów niezbędnych do przeprowadzenia rywalizacji. W przypadku footballu amerykańskiego jest ich siedmiu. Sędzia główny oraz pozostali sędziowie, mają także wsparcie w postaci arbitrów rezerwowych.

W trakcie meczu, zawodnicy mają prawo zakwestionowania decyzji sędziowskiej, podania w wątpliwość takowej oceny. W sytuacji, gdy drużyna nie zgadza się z podjętą przez arbitra decyzją, zbierają się oni w specjalnej kabinie, zwanej „pipe show”, znajdującej się na płycie boiska, gdzie odtwarzają z video zapis ostatniego fragmentu gry i go analizują. Oczywiście zdarza się, że drużyna podważająca decyzję ma rację i sędziowie zmieniają wcześniejsze swoje decyzje.

Reviewing, czyli przegląd minionej sytuacji, może być zastosowany przez każdego z trenerów. Informują oni o tym, rzucając na boisko chustę czerwonego koloru. Jednakże takowa sytuacja ma też swoje konsekwencje.

W momencie, gdy trener zażąda dokonania przeglądu sytuacji, a okaże się, że nie miał ku temu podstaw, że to sędzia miał rację i dobrze ocenił sytuację, zespołowi zostaje odebrane jedno z kilku zatrzymań czasu, jakie przysługują każdej z drużyn. Zespoły mają możliwość, a raczej ich trenerzy, skorzystania z trzykrotnego zatrzymania czasu, tak zwanego time outu. Time out w ilości trzech przysługuje w trakcie meczu do przerwy, trzy po przerwie oraz taka sama ilość w dogrywce.

Ciekawostką, która może być dość zabawną dla obserwatora, po raz pierwszy uczestniczącego w takowym meczu, jest fakt, iż sędziowie boczni nie posiadają chorągiewek, przewinienia sygnalizują rzucając na murawę żółtą flagę, lub gdy nie zdążą jej wydostać z kieszeni, to wykonują ten ruch czapką.