zakłady online

Nazwa football amerykański

Nazwa football amerykański

Zapewne niejednokrotnie zastanawialiśmy się, dlaczego, my mieszkańcy Europy gramy w piłkę nożną, a za Oceanem, Amerykanie i Kanadyjczycy, w soccera. Z czego wynika ta różnica i dlaczego ta sprawa nie jest jednolita, choć przecież mówimy o tej samej dyscyplinie sportowej. Jak już wcześniej zostało wspomniane, dyscyplina sportowa, o której tutaj rozmawiamy, nazwana została footballem. Przyjęte jest, iż wynika ta nazwa z nawiązania do kształtu piłki i jej długości lub też, ze względu na chodzony tryb gry. Zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Kanadzie, nazywana jest ona po prostu: football.

Ze względu na fakt innych zasad, jakimi rządzi się wspominana tutaj dyscyplina, jest ona zupełnie czymś innym aniżeli bliska naszemu sercu piłka nożna. Z tego też względu, poza granicami Kanady i Stanów Zjednoczonych, została przyjęta i funkcjonuje nazwa football amerykański, pozwalająca oddzielić od siebie obydwie dyscypliny i je rozróżnić. Piłka nożna, znajdująca także za oceanem swoich i fanów i miłośników, w celu odróżnienia od stworzonej przez Waltera Campa dyscypliny, nazwana została soccerem. Korzenie tej nazwy wywodzą się z Wysp Brytyjskich, gdzie ze zbitek liter pojawiających się w słowie association, powstał termin soccer. Pogodzić musimy się z faktem tak różnych określeń dla tej samej dyscypliny sportowej i nauczyć się ich rozróżniania, w tym celu przybliżmy sobie zasady footballu amerykańskiego, aby stało się dla nas jasnym, na czym polega ta dyscyplina sportowa.