zakłady online

Formacja specjalna

Formacja specjalna

Już wcześniej zostało wspomniane, jacy zawodnicy wchodzą w skład formacji specjalnej, o jej roli na boisku i zadaniach, jakie ma do wykonania. Teraz postarajmy się przybliżyć dokładnie rodzaje zawodników będących częścią składową tej formacji i spróbujmy zrozumieć ich rolę na boisku. Wiemy już, że do najważniejszych sportowców grupy specjalnej należą: punter – wykopujący piłkę z powietrza oraz kicker, czyli zawodnik zajmujący się wykopnięciem piłki z ziemi. Ich numery to od 1 do 19.

Jednakże nie tylko oni są członkami formacji specjalnej. W jej zakresie mamy także i innych zawodników. W pierwszej kolejności wymieńmy LS, czyli long snappera, którego głównym zadaniem jest bardzo dokładne i dość dalekie, nawet na odległość kilkunastu jardów, wykonanie podania do puntera lub zawodnika nazywanego holderem. Określony literką H, holder musi złapać oraz przytrzymać piłkę dla nadbiegającego w tym czasie kopacza, a następnie przejąć obowiązki zawodnika środka pola.

PR, czyli punt returner lub też kick returner, to zawodnicy o zbliżonych zadaniach. Ten pierwszy ma za zadanie przechwycić piłkę po podaniu puntera oraz pokonać z nią jak największy dystans, natomiast KR wykonuje podobną pracę, tylko pozyskuje piłkę po innego rodzaju zagraniach. Nie sposób nie wspomnieć tutaj o zawodniku grającym na pozycji gunnera, czyli zawodnika wykopującego. Nie jest łatwo poznać strategiczne role każdego z zawodników, jednak z czasem zrozumienie ich pozycji jest już rzeczą oczywistą i prostą dla obserwatora.